Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

Co je exekuce?

Exekutor

Proto, aby Vám mohla být provedena exekuce, musí dotyčný člověk (exekutor) disponovat tzv. exekučním titulem. Vždy na základě návrhu oprávněného se spouští celé exekuční řízení. Exekutorovi nebo exekučnímu soudu se podávají návrhy na nařízení exekuce. Zavedená je však i taková praxe, že ve většině případů se sepíše návrh na nařízení exekuce pro klienta, který ho už jen podepíše. Je možné i to, že oprávněný si sepíše návrh sám a poté ho pošle exekutorovi, včetně exekučního titulu, který má být vykonán. Návrh může taktéž zaslat přímo na exekuční soud. Každý takto vydaný či zaslaný návrh musí bezpodmínečně obsahovat označení exekutora, který má být exekucí pověřen.

Exekuční příkaz

Exekučním příkazem rozumíme příkaz k provedení exekuce, některým ze způsobů uvedených v zákoně. Jedná se o obdobu nařízení výkonu rozhodnutí, který známé z občanského soudního řádu. Majetek, který je zatížen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na někoho jiného, nesmí jej zatížit nebo jinak s ním nakládat. Proti exekučnímu příkazu neexistuje žádný opravný prostředek.

V momentě, kdy se dostanete do situace, kdy Vaše dluhy došly tak daleko, že Vám hrozí nebo již máte na svou nemovitost exekuci, najdeme řešení tohoto problému a to oddlužením či vyplacením exekuce. Stačí vyplnit kontaktní formulář a pomůžeme Vám k rychlému zastavení exekuce na nemovitost.

Exekuce nemovitosti – mám exekuci na své nemovitosti a chci ji prodat

V případě, že máte na své nemovitosti zástavu nebo exekuci, nelze ji prodat standardním způsobem. U zástavy se nejprve musí zjistit jednotlivé podmínky splacení úvěru – jeho předčasného zaplacení a také je potřeba zjistit aktuální výši dluhů u exekutora, společnosti či banky, která Vám úvěr poskytla. Pomůžeme Vám s uhrazením dlužné částky v průběhu prodeje, případně přímo vykoupíme Vaši nemovitost i s Vašimi dluhy. Tímto způsobem vyřešíme jak dluhy na nemovitosti, tak i její prodej. Případně využijeme možnosti nemovitost i s dluhy odkoupit přímo. Stačí u nás jen vyplnit kontaktní formulář.

Nový insolvenční zákon umožňuje oddlužení jako efektivní metodu řešení finančních potíží fyzických osob. Oddlužení je i nejvyužívanějším nástrojem insolvenčního zákona. V podstatě jde o zcela nový způsob jak řešit nepodnikatelský úpadek fyzických osob.

V souvislosti s tím máte jistě spoustu otázek, které Vám naši finanční odborníci na oddlužení mohou kvalifikovaně zodpovědět.

Oddlužení je určeno pouze nepodnikatelům, tedy těm osobám, které nepodnikají a jejich dluhy nepochází z podnikání. Proto není reálně možné ukončit své podnikání a své dluhy z něj řešit formou oddlužení.

Pro nás je klasickým klientem běžný zaměstnanec, kterému se nakupily dluhy například z koupě zboží na splátky, přišel o zaměstnání, tyto dluhy řešil kupením dalších dluhů a není schopen splácet své závazky. Toto je situace, kdy jsme tady právě pro Vás. Je lepší se místo dalšího zadlužení dohodnout s věřiteli anebo požádat soud o oddlužení.

Pokud jste dlužník a chcete se se svými dluhy úspěšně vypořádat a vyhnout se exekuci, podejte návrh na oddlužení formou vyplnění našeho kontaktního formuláře. Pokud si nejste jistí s organizací svých dluhů, organizací svého rozpočtu a pokud máte problémy se splácením, obraťte se na nás. Naši kvalifikovaní odborníci Vám po vyplnění kontaktního formuláře rádi pomohou vyřešit vaše problémy.